O společnosti

Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek je společnost KION GROUP AG, která tímto prostřednictvím poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o koncernové společnosti:

Linde Pohony s.r.o.
IČ: 472 52 103
DIČ: CZ47252103
se sídlem Český Krumlov, Tovární 118, PSČ 381 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2174
Tel.: +420.380 767100
Fax : +420.380 767109

Edited by:
KION GROUP AG
Corporate Communications
Abraham-Lincoln-Strasse 21
65189 Wiesbaden
Germany