Prohlášení o ochraně údajů

Společnost KION GROUP AP si váží Vaší návštěvy na našich webových stránkách a Vašeho zájmu o náš podnik a naše výrobky.

V následujícím textu bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů při využití naší on-line nabídky na webových stránkách www.kiongroup.com (dále jen „webové stránky“). Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze vztáhnout k Vaší osobě. Mimoto bychom Vás chtěli pomocí těchto informací o ochraně osobních údajů poučit o Vašich právech (viz bod 5, 6 a 7)

1. Správce údajů

Správcem údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení (EU) 679/2016 (základní nařízení o ochraně osobních údajů, krátce „GDPR“) o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.kiongroup.com („webové stránky“) je:

KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt nad Mohanem
SRN
tel. č.: +49 69 20 110 0
E-mail: info@kiongroup.com
webové stránky www.kiongroup.com

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny KION Group AG: Vaše kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů, při uplatnění Vašich práv subjektu údajů (viz bod 4, 5 a 7) se můžete obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Norbert Moeren
tel. č.: +49 69 20 110 7267
e-mail:


3. Zpracování Vašich osobních údajů

3.1. Zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Při každé návštěvě našich webových stránek jsou prostřednictvím prohlížeče používaného na Vašem koncovém zařízení odesílány automatiky údaje a informace na server našich webových stránek. Přitom jsou shromažďovány následující údaje:


Tyto údaje jsou také dočasně ukládány v tzv. protokolových souborech v našem systému. K uložení těchto společně s Vašimi jinými osobními údaji nedochází.

Přechodné uložené IP adresy prostřednictvím systému je nutné, abychom Vám mohli poskytovat webové stránky. Za tímto účelem musí IP adresa zůstat uložená po celou dobu použití webových stránek.

K ukládání uvedených údajů do protokolových souborů dochází, za dále uvedeným účelem:


Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud je zpracování osobních údajů nutné k poskytování webových stránek. Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro vyhodnocení bezpečnosti a stability systému, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem pro získávání osobních údajů vyplývá z výše uvedeného účelu bezpečnosti a stability systému. V žádném případě nepoužíváme získané údaje za účelem rozpoznání Vaší osoby.

Údaje se automaticky vymažou, jakmile již nebudou nutné k dosažení daného účelu. V případě zpracování údajů za účelem poskytnutí webových stránek tento případ nastane tehdy, když dojde k ukončení dané relace. Při uložení údajů do protokolových souborů se údaje automaticky vymažou nejpozději po 7 dnech.

Výše popsané zpracování údajů je nezbytně nutné k provozu webových stránek. Proto uživatel nemá možnost vznést námitku.

Mimoto používáme při návštěvě webových stránek soubory cookie a služby webové analytiky. Bližší vysvětlení naleznete v bodu 3.5 těchto informací o ochraně osobních údajů.

3.2. Newsletter skupiny KION Group

Prostřednictvím našeho bezplatného newsletteru máte možnost být informováni o novinkách ve skupině KION Group.

Při přihlášení k odběru newsletter nám budou předány následující údaje ze vstupní masky:


Po Vašem potvrzení tlačítkem „Přihlásit k odběru newsletteru“, a pokud následně ještě jednou potvrdíte svou registraci prostřednictvím odkazu, který Vám byl zaslán na zadanou e-mailovou adresu (metoda double-opt-in), zpracujeme Vaši e-mailovou adresu za účelem pravidelného zasílání požadovaného newsletteru. Vaše další údaje použijeme pro Vaše osobní oslovení v newsletteru.


Přihlášení k odběru newsletteru je dobrovolné. Pro zpracování osobních údajů bude elektronicky vyžádán Váš souhlas v rámci přihlašovacího procesu s odkazem na tyto informace o ochraně osobních údajů. Právním základem je existence Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Zpracování e-mailové adresy slouží k doručování newsletteru. Zpracování dalších údajů, které můžete uvést do vstupní masky, slouží k tomu účelu, abychom Vás mohli oslovit osobně.


Údaje se vymažou, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu, ke kterému byly získány. E-mailová adresa bude proto uložena tak dlouho, dokud budete chtít odebírat newsletter. Jakmile odvoláte souhlas (k tomu viz dále), budou údaje bez zbytečného odkladu vymazány.


Pokud již nebudete chtít dostávat náš newsletter, máte právo kdykoli se odhlásit z odběru newsletteru. Vaše odhlášení obsahuje současně odvolání souhlasu se zpracováním výše uvedených údajů.


Navštivte za tímto účelem stránku

„Odhlásit z odběru newsletteru“.

Dále Vám nabízíme možnost odhlášení formou odkazu uváděného v každém zaslaném newsletteru.

3.3 Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s naším podnikem – e-mailem – jsou nám předávány a námi ukládány následující údaje:


Tyto údaje zpracováváme podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Účelem zpracování je zpracování kontaktního dotazu a jeho vyřízení.

Pokud nás budete kontaktovat e-mailem, můžete proti zpracování svých osobních údajů kdykoli vznést námitku tak, že nám zašlete e-mail a e-mailovou adresu

V takovém případě konverzace nebude pokračovat. Všechny údaje, které byly uloženy během navázání kontaktu, se v takovém případě bez zbytečného odkladu vymažou.


3.4 Iniciativní žádost o místo - registrace

Na našich webových stránkách nabízíme uchazečům možnost žádat o místo s uvedením svých osobních údaje a zaregistrovat se na portálu pro uchazeče o zaměstnání. Údaje se přitom zadávají do vstupní masky a předají se nám a uloží.

V rámci registračního procesu jsou získávány následující údaje:

Pole označená * jsou povinná.


V rámci registračního procesu je vyžadován souhlas uchazeče se zpracováním zadaných údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Registrace s e-mailovou adresou a heslem je nutná pro poskytnutí určitých obsahů na našem portálu pro uchazeče.


Údaje se vymažou, jakmile již nebudou nutné k dosažení účelu jejich zpracování. V případě iniciativní žádosti o místo budou Vaše údaje včetně příloh uloženy po dobu maximálně 12 měsíců od doručení Vašich podkladů. Vámi zadané údaje bez příloh (písemná žádost o místo, životopis a další dokumenty) zůstanou uloženy po dobu dalších 7 měsíců ke statistickým účelům.


Údaje budou předány pracovníkům personálního oddělení a příslušné odborné oblasti společnosti KION Group AG nebo jejích dceřiných společností k Vašim osobním údajům.


Máte kdykoli možno odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, vzít žádost o místo zpět a zrušit registraci. Uložené údaje můžete kdykoli vymazat nebo můžete požádat o opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

3.5. Použití souborů cookie (technicky nutných a těch, které nejsou technicky nutné)

Chceme Vás lépe poznat, abychom Vám mohli nabídnout lepší služby a současně, abychom mohli respektovat Vaše přání s ohledem na použití Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu používáme na našich webových stránkách tzv. soubory cookie (vlastní i od třetích poskytovatelů).

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které používá po celém světě i v Německu mnoho webových stránek. Soubory cookie vytváří během Vaší návštěvy našich webových stránek automaticky Váš prohlížeč a náš server je ukládá na pevný disk Vašeho koncového zařízení (počítač nebo mobilní koncové zařízení).

Soubory cookies nezpůsobují na Vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software. V souboru cookie se ukládají informace, které vyplývají ze souvislosti s Vaším specificky použitým koncovým zařízením. Proto obsahují soubory cookie charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakované návštěvě webových stránek.

3.5.1. Použití technicky nutných souborů cookie

Abychom pro Vás zajistili pohodlné užívání naší nabídky, používáme tzv. relační cookies.

V souborech cookie jsou přitom zpracovávány následující údaje:


Uvedené údaje zpracováváme za tím účelem, abychom po přechodu na jiné stránky poznali, že jste navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek a tím zjednodušili užívání webových stránek.


Pokud naše stránky navštívíte znovu, abyste využili našich služeb, je automaticky rozpoznáno, že jste u nás již byli, a jaká zadání a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.


Vzhledem k tomu, že je zpracování údajů nutné pro poskytování webových stránek, je právním základem pro zpracování těchto údajů při použití technicky nutných souborů cookie čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Většina prohlížečů je nakonfigurovaná tak, aby automaticky akceptovaly soubory cookie.


Doba uložení souborů cookie je závislá na jejich účelu použití a není pro všechny stejná.


Soubory cookie se po opuštění našich webových stránek automaticky vymažou. Za účelem uživatelsky přívětivého prostředí používáme však také dočasné soubory cookie, které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení po určitou definovanou dobu.


Samozřejmě si můžete naše webové stránky prohlížet také bez souborů cookie. Pokud nechcete využívat jejich výhod, můžete tuto funkci zcela deaktivovat nebo omezit změnou nastavení svého prohlížeče. To však může vést k omezení funkce našich nabídek.


Následující seznam poskytuje další informace k deaktivaci nebo správě Vašich nastavení souborů cookie ve Vámi použitém prohlížeči:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari:

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

3.5.2. Použití souborů cookie, které nejsou technicky nutné, k účelům sledování a webové analytiky

Na těchto webových stránkách se vedle toho používají soubory cookie za účelem analýzy Vašich uživatelských údajů (k souborům cookie viz již výše bod 3.5). Tyto soubory cookie nejsou z technického hlediska nutné. Za tímto účelem používáme různé technologie od třetích poskytovatelů.


etracker

Pomocí technologií analytické služby etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburk, SRN, se shromažďují a ukládají údaje k marketinkovým účelům a za účelem optimalizace. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem).


Z těchto údajů můžeme vytvářet profily užívání pod pseudonymem. Za tímto účelem se používají soubory cookie.


Osobní údaje získané pomocí technologií etracker nebudou použity bez zvlášť uděleného souhlasu subjektu údajů, návštěvníci našich webových stránek nebudou identifikováni osobně a nebudou spojeny s osobními údaji prostřednictvím nositele pseudonymu.


Údaje vymažeme, jakmile již nebudou nutné za účelem vyhodnocení.


Máte právo proti zpracování kdykoli vznést námitku s účinkem do budoucna. Za tímto účelem můžete pomocí následujícího odkazu stáhnout soubor opt-out-cookie od společnosti etracker, který zajistí, aby do budoucna služba etracker nezískávala a neukládala žádné údaje návštěvníka z Vašeho prohlížeče. Za tímto účelem použije společnost etracker soubor opt-out-cookie s názvem „cntcookie“. Tento soubor cookie prosím nemažte, pokud trváte a své námitce.

Námitka proti získávání a ukládání údajů prostřednictvím souboru cookie (opt-out-cookie)

https://www.etracker.com/privacy?et=na3EVg


Další informace naleznete v ustanoveních společnosti etracker o ochraně osobních údajů:

https://www.etracker.com/en/data-privacy/

http://www.etracker.com/de/datenschutz.html


Webová analytika prostřednictvím služby Matomo (dříve Piwik)

Na jednotlivých stránkách našich webových stránek, zejména na stránkách on-line obchodních zpráv a on-line čtvrtletních zpráv se používá pro statistické vyhodnocení přístupů návštěvníků open source nástroje pro webovou analytiku Matomo (dříve Piwik) od poskytovatele InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland.

Při návštěvě jednotlivých stránek jsou ukládány následující údaje:


Software přitom běží výhradně na serverech našich webových stránek. K uložení osobních údajů uživatelů dochází jen tam.


Software je nastaven tak, aby se IP adresy neukládaly úplné, nýbrž aby 2 bajty z IP adresy byly zamaskovány (např. 192.168.xxx.xxx). Díky tomu není možné přiřadit zkrácenou IP adresu k počítači, ze kterého jste navštívili webové stránky.


Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Zpracování slouží za účelem statistického vyhodnocení počtu návštěvníků a tím ke zlepšení naší webové prezentace. Pomocí shromažďovaných údajů jsme schopni získat informace o užívání jednotlivých stránek našich webových stránek, takže můžeme stále zlepšovat naši nabídku. V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Mimoto používáme rovněž ke stejnému účelu, tedy ke statistickému vyhodnocení počtu návštěvníků soubory cookie, které umožňují vytvářet pseudonymizované uživatelské profily (k souborům cookie viz již výše bod 3.4). Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatele je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V účelem zpracování rovněž spočívá náš oprávněný zájem.


Všechny údaje se vymažou, jakmile již nebudou nutné pro naše účely vyhodnocení.


Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním svých údajů, můžete proti zpracování kdykoli vznést námitku. Za tímto účelem můžete stáhnout na dále uvedeném odkazu deaktivační soubor cookie Matomo, který zajistí, aby do budoucna nebyly zpracovávány žádné údaje o návštěvě z Vašeho prohlížeče.


Tento soubor cookie prosím nemažte, pokud budete chtít zachovat svou námitku.


Další informace k použití nástroje Matomo naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů („Privacy Policy“) od společnosti Matomo.


K prohlášení společnosti Matomo o ochraně osobních údajů

Matomo privacy policy


4. Zapojení služeb a obsahů třetích osob

4.1. Externí odkazy

Naší prioritou coby agilního podniku je, abychom byli přítomni a dosažitelní tam, kde jsou i naši zákazníci. Na našich webových stránkách jsou proto vloženy odkazy na sociální sítě LikedIn, YouTube a Twitter. Tyto sociální odkazy na internetové stránky služeb sociálních sítí poznáte podle příslušného loga.

Při aktivaci sociálního odkazu se dostanete na prezentaci společnosti KION GROUP AG na příslušné sociální síti Teprve v tomto okamžiku jsou údaje příslušným poskytovatelem služeb zpracovány. Informace k tomuto zpracování Vašich osobních údajů při užívání webových stránek poskytovatele naleznete v příslušných informacích k ochraně osobních údajů sociální sítě.

4.2. Použití jiných aktivních obsahů

Na našich webových stránkách jsou integrovány aktivní obsahy, mj. JavaScript a ActiveX a jiné ovládací prvky a skripty, které obsahují výkonné prvky. Můžete je kdykoli z bezpečnostních důvodů deaktivovat pomocí konfigurace svého prohlížeče. Naše webové stránky budou použitelné i bez JavaScriptu.

5. Vaše práva coby práva subjektu údajů

Pokud jsou na těchto webových stránkách zpracovávány osobní údaje o Vás, jste subjektem údajů podle čl. 4 bod 1 GDPR. Máte vůči správci následující práva:


Přitom jste oprávněni žádat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu a žádat předání jinému správci.

6. Právo na námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V posledně uvedeném případě máte obecné právo na námitku, které budeme respektovat i bez uvedení konkrétní situace. Za tímto účelem postačí, pokud nám zašlete odpovídající e-mail na adresu

7. Bezpečnost osobních údajů

Společnost KION GROUP AG přijímá průběžně vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby pokud možno komplexně chránila Vaše osobní údaje před manipulací, částečnou či úplnou ztrátou a před neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

Vedle zabezpečení podnikového prostředí používáme na těchto webových stránkách šifrování. To znamená, že všechny Vámi předané osobní údaje, včetně Vašich platebních údajů, jsou přenášeny pomocí obecně běžného a bezpečného standardního protokolu SSL (Secure Socket Layer), abychom předešli zneužití třetími osobami. SSL je bezpečný a ověřený standard, který se používá např. také v on-line bankovnictví. Bezpečné SSL spojení poznáte mimo jiné podle toho, že ve stavové liště Vašeho prohlížeče je symbol zamčeného zámku a adresní řádek začíná „https“.

Přesto upozorňujeme na to, že přenos údajů přes internet může vykazovat bezpečnostní mezery (např. při komunikaci přes e-mail), takže nelze zaručit absolutní ochranu osobních údajů před přístupem třetích osob.

8. Aktualizace těchto informací o ochraně osobních údajů

Tato informace o ochraně osobních údajů je aktuálně platná a jedná se o stav k 25. 5. 2018.

Společnost KION GROUP AG si vyhrazuje právo tyto směrnice o ochraně osobních údajů kdykoli změnit nebo doplnit při respektování předpisů o ochraně osobních údajů. Veškeré změny budou zveřejněny na našich webových stránkách pod odkazem

https://www.kiongroup.com/en/main/service/privacy_statement/privacy_statement_1.jsp


Nová ustanovení o ochraně osobních údajů tedy nabývají platnosti okamžikem zveřejnění. Doporučujeme Vám pravidelně navštěvovat tyto webové stránky, abyste si prohlédli nejaktuálnější verzi.

Přečtěte si také naše podmínky užívání.

https://www.kiongroup.com/en/main/service/terms_of_use/terms_of_use_1.jsp