Prohlášení o ochraně údajů

Osobní údaje jsou na této webové stránce shromažďovány jen v technicky nezbytném rozsahu. Níže Vás informujeme o druhu, zacházení a účelu shromažďování, zpracovávání a užívání Vašich osobních údajů.

1. Shromažďování a zpracovávání údajů
Při otevření této webové stránky jsou námi dočasně shromažďovány a uchovávány všeobecné technické informace, jako např. IP adresa počítače, ze kterého se hlásíte, internetová stránka, ze které nás navštěvujete nebo čas a délka Vaší návštěvy. Tyto informace jsou námi v anonymizované podobě statisticky vyhodnocovány a používány výlučně k tomu, aby byla zlepšena atraktivita, obsah a funkce našich webových stránek.

2. Výběrové řízení
Pokud se u našeho podniku budete ucházet o zaměstnání elektronickou cestou, bude s Vašimi údaji zacházeno důvěrně a budou použity výhradně ke zpracování Vaší žádosti o místo. Přenos údajů se provádí v zaklíčované podobě.

3. Předání údajů třetí osobě
Vaše údaje nejsou předávány třetím osobám, s výjimkou toho, když k tomu máme zákonnou povinnost. Pokud se s Vašimi údaji dostanou do styku externí poskytovatelé služeb, zajistili jsme právními, technickými a organizačními opatřeními jakož i pravidelnými kontrolami, že tyto osoby dodržují ustanovení předpisů na ochranu údajů.

4. Cookies
Za účelem statistického vyhodnocování používáme cookies. Cookies jsou soubory, které jsou uloženy na pevném disku Vašeho počítače a usnadňují navigaci. Zabraňují tomu, aby musely být při každém použití všechny potřebné údaje zadávány znovu. Cookies nám pomáhají přizpůsobit naše webové stránky přesně Vašim potřebám, např. řeči Vaší země nebo upřednostňovaným oblastem zájmu. Pokud si to nepřejete, musíte pouze cookies zakázat ve Vašem prohlížeči. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, ale nabízí možnost cookies odmítnout nebo před jejich uložením ukázat varování. Jak toto v konkrétním případě funguje, zjistěte prosím podle návodu výrobce Vašeho prohlížeče.

5. Nástroje analýzy - etracker

Na webových stránkách KION GROUP AG jsou shromažďovány a ukládány údaje pomocí technologií etracker GmbH za účelem marketingu a optimalizace. Z těchto dat mohou být pod pseudonymem vyhotoveny uživatelské profily. Za tímto účelem mohou být použity cookies.

Údaje shromážděné technologiemi etracker nebudou bez souhlasu dotyčné osoby použity k tomu, aby byl návštěvník této stránky osobně identifikován a nebudou kombinovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Shromažďování a uchovávání je kdykoliv možno odporovat s účinkem do budoucna.

6. Bezpečný přenos údajů
Za účelem ochrany Vašich osobních údajů, které uchováváme, před neoprávněným přístupem a zneužitím, jsme učinili rozsáhlá technická a podniková bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní protokoly jsou pravidelně prověřovány a přizpůsobeny technickému pokroku.

7. Vaše práva

Transparentnost je pro nás velmi důležitá. Na písemný dotaz Vám rádi v souladu s naší zákonnou povinností sdělíme, zda a které Vaše osobní údaje jsou u nás uchovány. Za podmínek daných ustanoveními Bundesdatenschutzgesetz (německého Spolkového zákona na ochranu údajů) můžete případně požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů, pokud tomu nebrání zákonem stanovená doba, po kterou je nutné je uchovávat.

Rádi Vám poskytneme také náš veřejný soupis postupů, který obsahuje informace vyžadované § 4g odst. 2 ve spojení s § 4e Bundesdatenschutzgesetz. Za tímto účelem se prosím obraťte na:

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na osobu, jež je v našem koncernu pověřena ochranou údajů, která je Vám k dispozici v případě žádostí o informaci, podnětů nebo stížností.

8. Kontakt na osobu pověřenou ochranou údajů

Personal/Confidential
Norbert Moeren
KION GROUP AG
Abraham-Lincoln-Strasse 21
65189 Wiesbaden
Germany

dataprotection@kiongroup.com