O společnosti

Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek je společnost KION GROUP AG, která tímto prostřednictvím poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o koncernové společnosti:

Linde Pohony s.r.o.
IČ: 472 52 103
DIČ: CZ47252103
se sídlem Český Krumlov, Tovární 118, PSČ 381 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2174
Tel.: +420.380 767100
Fax : +420.380 767109

Edited by:
KION GROUP AG
Corporate Communications
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt nad Mohanem
Germany


Notice pursuant to the Online Dispute Resolution Regulation:

Statutory requirements oblige KION GROUP AG to inform consumers about the European Online Dispute Resolution Platform, which can be used to settle disputes out of court. The platform is provided by the EU Commission. The European Online Dispute Resolution Platform can be found at:

However, please note that KION GROUP AG is neither willing nor obliged to participate in dispute resolution proceedings before a consumer arbitration agency. Our users can however contact us by telephone on +49 (0)69 201 100 or by email at

The KION Group

The KION Group employs over 34,000 people and is the largest manufacturer of industrial trucks in Europe and the second-largest in the world as well as a global leader in automation technology. More than 1.4 million industrial trucks and over 6,000 automated warehouse systems are deployed by customers on six continents; sophisticated material handling solutions offering our customers real added value.